1. Адрес­на до­став­ка по м. Києву.

    При за­мо­в­ленні на су­му по­над 15 000 грн. - до­став­ка по Києву без­ко­штов­на

2. До­став­ка транс­порт­ною ком­панією "Но­ва По­шта" по всій Україні.

При за­мо­в­ленні на су­му від 1000 грн. - до­став­ка транс­порт­ною ком­панією «Но­ва По­шта» без­ко­штов­на

3. Са­мо­вивіз із точ­ки ви­дачі від «dinar.com.ua».

Са­мо­вивіз до­ступ­ний у будні з 10 – 18.

Адре­са точ­ки ви­дачі «інтернет су­пер­мар­ке­ту Dinar» для са­мо­ви­ве­зен­ня:

м. Київ, вул. Си­ре­ць­ка, 25А

Кон­такт­ные те­ле­фо­ны:

·      099 160 34 55

·      067 467 25 28

 

При от­ри­манні то­ва­ру пе­ревірте:

· відповідність за­мо­в­лен­ня згідно ви­дат­ко­вої на­клад­ної

· Ком­плек­тацію за­мо­в­лен­ня

· Цілісність то­ва­ру/упа­ков­ки

·       кількість то­ва­ру

·       якість то­ва­ру